Wizyty:
Dzisiaj: 13 Wszystkie: 66250

Oferta

 • Projektowanie

  Nasz zespół projektowy wykonał już około 200 dokumentacji projektowych, mniejszych i większych inwestycji. Wykonujemy projekty technologiczne oraz uzgodnienia i projekty we wszystkich pozostałych branżach: sanitarna, elektryczna, AKPiA, architektoniczna, konstrukcyjna, PPOŻ, BHP.

 • Urządzenia NO

  Urządzenia NO - urządzenia do załadunku lub rozładunku zbiorników transportowych (wymagają rejestracji w TDT)

 • Nalew DPPL (Paletopojemników)

  W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 5 sierpnia 2014 r, dotyczącego urządzeń NO, napełnianie DPPL (paletopojemników) wymaga rejestracji w TDT. W brzmieniu rozporządzenia nie ma znaczenia czy jest to nalew na potrzeby własne (wewnętrzne) czy też w celach handlowych.

 • Instalacje pomiarowe z oceną zgodności MID lub/oraz legalizacjią GUM

  Dostawa i kompleksowe wykonanie instalacji pomiarowych zgodnych z MID i/lub GUM do różnych mediów oparte głównie na przepływomierzach masowych.

 • Podesty przejezdne oraz konstrukcje stalowe

  Dostawa i montaż podestów przejezdnych, dostosowanych do potrzeb instalacji. Kompleksowe wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, głównie podestów obsługowych, konstrukcji wsporczych dla zbiorników oraz rurociągów, itp.

 • Instalacje technologiczne

  Wykonanie instalacji technologicznych oraz dostawa potrzebnych podzespołów - rurociągi, montaż urządzeń technologicznych, pompy, zawory, zabezpieczenia itp.

 • Schody rozkładane – trapy dostępowe

  Dostawa i montaż wysokiej jakości schodów rozkładanych, w różnych konfiguracjach materiałowych oraz wyposażeniowych.

 • Dostosowanie urządzeń do wymagań Dyrektyw Unijnych

  Kompleksowe dostosowanie urządzeń produkcyjnych jak i technologicznych do wymagań Dyrektyw Unii Europejskiej. Wykonujemy usługi w zakresie oceny rzeczoznawcy, przygotowania dokumentacji, modernizacji urządzeń oraz audytu końcowego.