Wizyty:
Dzisiaj: 7 Wszystkie: 65389

Oferta » Instalacje pomiarowe z oceną zgodności MID lub/oraz legalizacjią GUM

Instalacje pomiarowe z oceną zgodności MID lub/oraz legalizacjią GUM

  • Wykonywanie instalacji pomiarowych na potrzeby rozliczeniowe.
  • Instalacje pomiarowe oparte  na przepływomierzach masowych o dokładności nie mniejszej niż 0,2% (faktyczna ok. 0,05%), z pomiarem gęstości  i przeliczeniu V15.
  • Dostawa i montaż instalacji pomiarowej.
  • Procedura oceny zgodności z MID lub legalizacji z GUM.
  • Przeglądy, wtórne oceny zgodności z MID oraz wtórne legalizacje z GUM.